Formalności a budowa domu - Grunt Deweloper
15899
page-template-default,page,page-id-15899,page-child,parent-pageid-15816,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Formalności

Skontaktuj się z nami

Grunt Deweloper
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel. 71 750 18 05
kom. 574 531 909
biuro@gruntdeweloper.pl

Formalności

Kolejny etap to uzyskanie  pozwolenia na budowę oraz doprowadzenia przyłączy i mediów do budynku.  Po zawarciu  umowy nasza firma zajmuje się tym kompleksowo, wyręczając Państwa we wszystkich kwestiach urzędowych.

Uzyskanie pozwolenia na budowę poprzedzone jest zawarciem umów z gestorami mediów lub warunkami przez nich wydanymi, adaptacją projektu budowlanego do konkretnej działki budowlanej wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu, wykonaniem badań geotechnicznych a w szczególnych przypadkach uzyskanie opinii archeologicznej.

Skompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę trwa zwykle około 4 tygodni. Czas oczekiwania na wydanie zgody wynosi od 4 do 6 tygodni w zależności od gminy.

W chwili uzyskania prawomocnej decyzji na budowę domu, możemy rozpoczynać prace.

 

Media są doprowadzane na podstawie umów z poszczególnym gestorami, ale tylko do granicy działki. Umowy te podpisuje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast przyłącza na terenie działki możne wykonać nasza firma. W przypadku każdego z przyłączy procedura wygląda nieco inaczej:

Gaz

W zależności o lokalizacji działki przyłącze gazowe może zostać wykonane przez PGNiG lub może zostać wykonane  jeżeli na terenie działki jest przygotowany projekt instalacji gazowej oraz pozwolenie z gminy na jego wykonanie. Po uzyskaniu zezwolenia  możemy dla Państwa wykonać podłączenie gazu do budynku.

Woda

Do granicy działki wodę doprowadzają Wodociągi Miejskie, instalując studzienkę wodociągową. Od studzienki do budynku wodę może dla Państwa podłączyć nasza firma. W tym przypadku nie jest konieczny projekt instalacji ani pozwolenie.

Prąd

Procedura przyłącza prądu do granicy działki opiera się na umowie o dostawę prądu, która jest podpisywana z Zakładem Energetycznym na etapie pozwolenia na budowę. Do granicy działki prąd dostarcza gestor, natomiast przyłącze do domu jest wykonywane przez nas na etapie instalacji elektrycznej w domu

Kanalizacja

Doprowadzenie kanalizacji wymaga podpisania umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonania projektu przyłącza. Podobnie jak w przypadku wody gestor wykonuje studzienkę przyłączeniową a przyłącze na terenie działki wykonuje nasza firma. W przypadku  gdy działka nie posiada dostępu do kanalizacji miejskiej montuje się szambo szczelne lub oczyszczalnie ekologiczne.