Odbiór budynku - Grunt Deweloper
15903
page-template-default,page,page-id-15903,page-child,parent-pageid-15816,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Odbiór budynku

Skontaktuj się z nami

Grunt Deweloper
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel. 71 750 18 05
kom. 574 531 909
biuro@gruntdeweloper.pl

Odbiór budynku

Dotyczy załatwienia wszystkich spraw formalno-prawnych. Po zakończeniu budowy należy zawiadomić PINB o zakończeniu prac. Będzie to podstawa do uzyskania zgody na użytkowanie domu.

Dokumenty niezbędne to:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy, że dom wybudowano zgodnie z projektem i przepisami Prawa budowlanego, a teren budowy został uporządkowany,
 • protokoły z ewentualnych kontroli,
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
 • oświadczenie geodety,
 • kopie rysunków projektu budowlanego wraz z naniesionymi zmianami, jeżeli były zmiany w trakcie realizacji projektu,
 • protokoły odbioru wszelkich przyłączy – kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych, albo umowy podpisane z dostawcami mediów,
 • protokół odbioru instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych,
 • protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowej,
 • w przypadku gdy dom nie będzie podłączony do kanalizacji, należy dołączyć atest higieniczny szamba, czyli zbiornika bezodpływowego,
 • w przypadku korzystania z własnego ujęcia wody pitnej, konieczne jest dołączenie wyniku laboratoryjnego badania potwierdzającego jej zdatność do spożycia,
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach współpracy z naszą firmą zajmujemy się kompleksowo procesem odbioru, wyręczając Państwa we wszystkich kwestiach niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania zgody na użytkowanie domu.